Forum Pomocy Chorym Dzieciom

Zaloguj się lub zarejestruj.

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Szukanie zaawansowane  

Aktualności:

Autor Wątek: Stowarzyszenia i fundacje  (Przeczytany 5383 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

nynulka

  • Gość
Stowarzyszenia i fundacje
« dnia: Sierpień 15, 2010, 12:19:33 pm »

http://www.idn.org.pl

Stowarzyszenie Świętego Celestyna

Mikoszów 27
57-100 Strzelin
woj. dolnośląskie
tel.: sekretariat 71-3958101, rejestracja 71-3958100
fax: 71-3958102, tlen: celestyn_rejestracja, e-mail: celestyn@idn.org.pl
Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. I O/Wrocław: 07 1090 2398 0000 0006 0801 7184

Nasza oferta:
Kompleksowa, specjalistyczna opieka medyczna dla dorosłych i dzieci
Rehabilitacja - Oddział dzienny, poradnia, bogata oferta zabiegowa
Psychiatria - Oddziały dzienne, poradnie (w tym Autyzmu)
Neurologia - poradnie (m. in. programy: botulinowy i clenbuterolowy)
Pracownia EEG, ENG

Struktura Stowarzyszenie św. Celestyna:
Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii "Celestyn" NZOZ
Oddział Dzienny Psychiatryczny
Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży
Oddział Dzienny Rehabilitacyjny
Poradnia Rehabilitacyjna
Pracownia Fizjoterapii
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Neurologiczna dla Dzieci
Pracownie: EEG, Bio-feedback, EKG, EMG, ENG
Poradnia Logopedyczna
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym
Wczesna Interwencja - Pilotaż Programu Rządowego WWKSC
Szkoły specjalne
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy
Przedszkole z elementami integracji
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Teatr i Ognisko muzyczne
Ośrodek Wolontariatu
Zakłady Aktywności Zawodowej

http://fundacja.dajszanse.free.ngo.pl/

Jesteśmy Fundacją na rzecz wspierania rodzin mających dzieci z uszkodzeniem mózgu.

Prowadzimy Instytut Terapeutyczny afiliowany przez British Institute for Brain Injured Children w Bridwater. Pomagamy także organizacyjnie w wyjazdach konsultacyjnych dzieci do innych ośrodków.

Nasz Instytut Terapeutyczny jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej wpisanym przez Wojewodę do Rejestru w dniu 23.09.1995 roku pod RN-33. Stanowi on alternatywę wobec placówek pomocy dzieciom z uszkodzeniem mózgu o charakterze pobytowym, domów opieki czy oddziałów dziennych.

Zasadniczym celem Instytutu jest upowszechnianie i nauczanie zasad wychowania usprawniającego dzieci z uszkodzeniem mózgu tak, by pozostając w domachmogły być właśnie usprawniane i nauczane

http://www.autyzm.zgora.pl


Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem" to organizacja działająca na rzecz osób autystycznych i ich rodzin. Oprócz rodziców zrzeszamy terapeutów, nauczycieli i opiekunów. Istniejemy od 2001 roku. W 2004 roku pozyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Stowarzyszenie udziela pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej i wsparcia psychicznego. Współpracują z nami nie tylko doskonale wykwalifikowani rehabilitanci, ale również psycholog, neurolog dziecięcy, psychiatra i logopeda.

Funkcjonujemy w południowej części województwa lubuskiego. Naszym celem jest stworzenie osobom autystycznym warunków do profesjonalnej rehabilitacji umożliwiającej rozwój. Nowoczesna terapia pomaga autystom darować światu to, co mają w sobie wielkiego. Poprzez nasze działania chcemy przyczynić się do budowy nowoczesnego społeczeństwa, w którym jest miejsce dla niepełnosprawnych. Naszymi działaniami udowadniamy, iż autyzm nie jest czymś, czego należy się bać, osoby autystyczne nie są ludźmi potrzebującymi litości. Pragniemy pokazać Lubuszanom jak bardzo wzbogacający może być kontakt z osobami autystycznymi.


http://www.farma.org.pl

NZOZ Autyzm      
Zarejestrowany został w 2003 roku w budynku przy ul. Olsztyńskiej 14 w Krakowie.

Komórki NZOZ AUTYZM w latach 2003-2009: Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi (kod 2720), Poradnia Zdrowia Psychicznego (kod 1700), Zespół Leczenia Domowego (kod 2730).

Kierownik NZOZ Autyzm: dr Kinga Zoła, specjalista psychiatra.

Okresowo współpracowali: dr Iwona Ochrem, specjalista neurolog, mgr Alina Perzanowska, psycholog, dr Jacek Zathey, internista, Barbara Sass, pielęgniarka, Marcin Rozum, pielęgniarz, terapeuci: mgr Agata Wolińska-Chlebosz, mgr Wojciech Różycki, mgr Edward Bolak, mgr Andrzej Golonka oraz grono asystentów wspierających (zatrudnionych w Hostelu).

Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi zakończył działalność z dniem 2 grudnia 2009 roku.

W marcu 2010 NZOZ AUTYZM przeniesiony został do budynku Fundacji w Więckowicach.

Aktualne komórki NZOZ AUTYZM: Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny (kod 2702), Poradnia Zdrowia Psychicznego (kod 1700), Zespół Leczenia Domowego (kod 2730).

Poradnia Zdrowia Psychicznego czynna jest w każdy trzeci czwartek miesiąca w godz. 18.00-21.00. Zapisy pacjentów na wizytę do lekarza psychiatry: codziennie w godz. 9.00-14.00 (p. Gabriela Pierek).
Zespół Leczenia Domowego działa w zależności od potrzeb.
Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny: w trakcie tworzenia.

Adres:

NZOZ AUTYZM Więckowice,

ul. Ogrodowa 17 32-082 Bolechowice

tel. (12) 378 43 58, tel.

kom. 606 837 302, fax (12) 378 43 59

e-mail: nzoz@autyzm.org.pl


http://www.synapsis.waw.pl/


    Wydarzenie: 24-26 września 2010 w Warszawie odbędzie się konferencja "Autyzm - specyficzne potrzeby - kompleksowa terapia" z udziałem ekspertów z USA.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wyjątkowej konferencji, której prelegentami będą specjaliści ze Stanów Zjednoczonych, posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem.
Tematem konferencji będzie przedstawienie metod, których celem jest pomoc rodzicom, opiekunom, wolontariuszom i profesjonalistom zajmujących się dziećmi cierpiącymi na zaburzenia ze spektrum autyzmu.
Pierwsze dwa dni będą dotyczyły przede wszystkim zwiększania u dzieci motywacji i chęci współpracy, poprawę zdolności komunikacyjnych dziecka i interakcji społecznych oraz osiągania ważnych społecznych, edukacyjnych i związanych z zachowaniem celów. Ostatni dzień poświęcony będzie roli diety w leczeniu dzieci z autyzmem, przedstawione zostaną metody wprowadzania i stosowania diety w żywieniu dzieci z autyzmem.

Konferencja będzie tłumaczona w całości na język polski.

Rejestracji można dokonywać wypełniając formularz zgłoszeniowy on-line, wysyłając formularz zgłoszeniowy (doc)
na adres e-mail: konferencja@synapsis.waw.pl albo pocztą tradycyjną na adres pocztowy Fundacji SYNAPSIS.

1. Prowadzenie działań na rzecz systemowych rozwiązań w zakresie pomocy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem w Polsce we współpracy z administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.
2. Prowadzenie rzecznictwa interesów osób dotkniętych autyzmem - Rzecznictwo.
3. Prowadzenie ośrodka informacyjno-prawnego dla rodzin osób z autyzmem oraz dla organizacji zajmujących się tym problemem - Poradnictwo.
4. Systematyczna diagnoza i monitoring sytuacji osób z autyzmem w Polsce – okresowe raporty.
5. Współpraca międzynarodowa z organizacjami zajmującymi się problematyką autyzmu w Europie - Autism Europe.
6. Przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci i osób dorosłych z autyzmem oraz ich aktywizacja:

rozwijanie programu dla dorosłych przez prowadzenie Klubu FORUM Dorosłych Osób z Autyzmem,
prowadzenie korespondencyjnego ogólnopolskiego FORUM Osób Dorosłych z Autyzmem - Klub FORUM
działanie Klubu Ułatwionej Komunikacji dla niemówiących dzieci i młodzieży z autyzmem oraz ich rodzin oraz propagowanie alternatywnych metod porozumiewania się, wydawanie Biuletynu KUK,
organizowanie letnich obozów wspinaczki skałkowej dla osób z autyzmem i ich rodzin (skuteczna metoda wspomagająca rehabilitację społeczną oraz integrująca rodziny),
prowadzenie prac przygotowawczych do tworzenia Centrum „Dom i Praca” (lub specjalistycznego Centrum Szkoleniowego ‘Praca&Dom’) dla osób dorosłych z autyzmem w Wilczej Górze pod Warszawą.


Autyzm-Polska

Porozumienie Autyzm-Polska
Autyzm-Polska jest Porozumieniem Organizacji Pozarządowych Pracujących na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami oraz Ich Rodzin. Zebranie założycielskie Porozumienia Organizacji miało miejsce w dniu 06.12.1997 r. w Gdańsku podczas odbywającej się tam wówczas Konferencji Naukowej z inicjatywy Fundacji SYNAPSIS, a w lutym 1998 r. na spotkaniu w Warszawie 27 organizacji pozarządowych podpisało Deklarację Programową. Obecnie w skład Porozumienia Autyzm -Polska wchodzi ok. 50 organizacji świadczących pomoc osobom z autyzmem i ich rodzinom.

Głównym celem jest doprowadzenie do zapewnienia, we współpracy z administracją rządową i samorządową, wszechstronnej, specjalistycznej pomocy wszystkim dotkniętym autyzmem osobom, tak aby mogły one korzystać z przysługujących im praw w takim samym stopniu jak osoby pełnosprawne.

Celami szczegółowymi Porozumienia są: poprawa jakości życia osób z autyzmem, rozwój organizacji pozarządowych pracujących na rzecz dzieci i osób dorosłych z autyzmem oraz ich rodzin, wzajemne wspieranie się i wymiana doświadczeń; tworzenie reprezentacji zrzeszonych organizacji i ich lobby wobec sektora publicznego, wypracowywanie standardów pomocy osobom z autyzmem oraz zasad i modeli działania organizacji i instytucji działających na ich rzecz, monitorowanie realizacji praw dzieci i dorosłych osób z autyzmem oraz ich rodzin a także stopnia zaspokojenia ich potrzeb; prowadzenie rzecznictwa interesów środowiska dotkniętego autyzmem.

Reprezentacją Autyzm-Polska jest Rada, składająca się z 5 przedstawicieli różnych organizacji. Rada jest wybierana raz na 2 lata; spośród swoich członków Rada wybiera Przewodniczącego oraz organizację pełniącą funkcję Sekretariatu. Od wielu kadencji Radzie Porozumienia AUTYZM-POLSKA przewodniczy Fundacja SYNAPSIS a od października 2007 r. Sekretariat prowadzi Stowarzyszenie PRO-FUTURO z Poznania.

Jednocześnie w Polsce działa od listopada 2003 roku Rzecznik Osób z Autyzmem przy Fundacji SYNAPSIS z pełnomocnictwem Porozumienia Autyzm-Polska. Reprezentuje on środowisko osób z autyzmem oraz ich rodzin w rozmowach z administracją rządową, udziela informacji o obowiązujących przepisach, konsultuje zmiany w przepisach prawnych, prowadzi rzecznictwo systemowe (polityczne) na rzecz środowiska. Pełnomocnictwo Porozumienia AUTYZM-POLSKA do działań rzeczniczych w imieniu Porozumienia ma też Kierownik Zespołu ds. Rzecznictwa Fundacji SYNAPSIS i Koordynator prac Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu.


Sekretariat Porozumienia Autyzm-Polska:
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO
ul. Szamarzewskiego 78/82,
60-569 Poznań
www.pro-futuro.org
tel. 061 843-40-38

Osoba kontaktowa: Monika Złakowska


Wsłuchajmy się w ich głos
Znane są już przekazy Temple Grandin, Dietmara Zöllera, Donny Wiliams i wielu, wielu innych. Ich wypowiedzi ukazują szczególnie wyraziście problemy osób dotkniętych autyzmem.

Większość podobnie cierpiących z powodu autyzmu dziecięcego osób nie ma szans by nam przekazać, czego doświadczają. Brak mowy, umiejętności pisania, upośledzenie umysłowe nie pozwalają powiedzieć nam, co przeżywają.

Dlatego oddajemy głos autorce wielu książek, Donnie Williams, w których opisuje swoje życie z autyzmem. Oto cytaty z jej książki "SOMEBODY SOMEWHERE" (1994):

Czym autyzm jest dla mnie.

"Autyzm jest czymś, czego nie mogę widzieć. Nie pozwala mi znaleźć i użyć moich własnych słów wtedy, gdy tego chcę. Albo powoduje, że używam wszystkich tych słów i głupich rzeczy, których nie chcę mówić.

Autyzm powoduje, że czuję wszystko na raz nie wiedząc co czuję. Lub odcina mnie całkowicie od odczuwania czegokolwiek.

Autyzm powoduje, że słyszę słowa innych ludzi lecz nie jestem zdolna zrozumieć, co te słowa znaczą. Lub autyzm zmusza mnie niejako do wypowiadania moich własnych słów nie wiedząc co mówię lub nawet co myślę.

Diagnozowanie autyzmu jest szczególnym procesem opartym na starannej i wnikliwej obserwacji dziecka w różnych sytuacjach: w trakcie spontanicznej aktywności, w samotności, z rodzicami, z terapeutami, w sytuacjach społecznych, w relacjach z innymi ludźmi, we współpracy, w zabawie, przy realizacji zadań.

Przeprowadzenie i podsumowanie takich obserwacji wymaga odpowiedniego czasu i warunków, dlatego proces diagnostyczny może trwać przez kilka wizyt, a nawet dłużej, jeżeli występują uzasadnione wątpliwości i przypadek nie jest typowy.

Postawienie konkretnej jednoznacznej diagnozy w możliwie najwcześniejszym wieku jest konieczne zarówno ze względu na zapewnienie dziecku odpowiedniej terapii, jak i ewentualnych świadczeń a także ma ogromne znaczenie psychologiczne dla rodziców, którzy nie mogą żyć długo w niepewności.


http://www.furda.pl/

http://www.fundacjadzieciom.pl

http://www.fundacje.org/

http://www.silentio.pl/Czy znasz dziecko autystyczne?

Światowy Dzień Autyzmu
2 kwietnia został uznany przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych jako Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Autyzm jest oficjalnie zaliczany przez ONZ do najgroźniejszych problemów zdrowotnych - obok AIDS, cukrzycy i raka. Dzień Autyzmu obchodzony jest od 2008 roku i ma za zadanie uwrażliwiać społeczeństwo na problematykę autyzmu i niepełnosprawności.
W Polsce nie prowadzi się szczegółowych statystyk na temat zachorowalności na autyzm. W krajach Europy zachodniej, wg doniesień, nawet jedno na setkę (1/100) dzieci ma zaburzenia autystyczne, przy czym chłopcy stanowią ok. 80% tej grupy. 
 
Autyzm to jedno z bardziej skomplikowanych i niewyjaśnionych medycznie zaburzeń rozwojowych, których etiologia nie jest jasna. Od ponad pół wieku prowadzone są badania ukierunkowane na wyjaśnienie przyczyn tego zaburzenia. Autyzm to nieprawidłowa praca mózgu powodująca szerokie spektrum objawów i zachowań autystycznych, min.:
·         trzepotanie rączkami
·         częste napady histerii lub agresji
·         przeraźliwe krzyki (bez uzasadnionej przyczyny)
·         wprawianie w ruch wirowy różnych przedmiotów
·         echolalia (powtarzanie zasłyszanych wcześniej zwrotów, fraz nieadekwatnie do sytuacji)
Zasadnicze cechy autyzmu to: nieumiejętność komunikacji, nie rozwijające się samoistnie u dziecka interakcje społeczne, oraz mocno ograniczone formy aktywności. Dzieci izolują się od otoczenia, w którym są narażone na nasilone bodźce zewnętrzne. Inaczej odczuwają dotyk, zapach, inaczej odbierają światło, temperaturę. Często są nadwrażliwe na niektóre z bodźców, a na inne wykazują zmniejszoną wrażliwość.
 
Leczenie autyzmu możliwe jest poprzez prowadzenie intensywnej zindywidualizowanej dla każdej osoby terapii. Podejmowane jest równolegle leczenie farmakologiczne. Autyzm nie jest wyleczalny (nie ma leku na autyzm), ale właściwa terapia to szansa na usprawnienie, a nawet samodzielność w przyszłości. Autyzm nieleczony doprowadza do trwałego kalectwa i kompletnej marginalizacji społecznej osoby autystycznej, a często też całej rodziny.
 
Koszty leczenia i terapii są bardzo wysokie. Niewielu rodziców jest w stanie im sprostać i właściwie zapewnić dziecku pomoc terapeutyczną. Brakuje też wystarczającej ilości ośrodków terapeutycznych i szkół dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (do których niewątpliwie należą dzieci cierpiące na autyzm). Często wykazują duże zdolności w wybranych obszarach, ale niższy poziom funkcjonowania nie pozwala im na właściwy rozwój w nieprzystosowanych do tego typu nauczania placówkach. Skazane są na nauczanie indywidualne. Czas nauki w wymiarze 12 godzin tygodniowo jest niewystarczający i dodatkowo powoduje odizolowanie dziecka od grupy rówieśniczej. Ten problem dostrzega Fundacja SILENTIO (Organizacja OPP uprawniona do otrzymywania 1 proc. podatku, KRS 0000326128). Fundacja jest w trakcie przygotowań do nowatorskiego projektu utworzenia szkoły dla autystów. Realizowany program nauczania - jak zapowiada Magdalena Pal - będzie oparty na sprawdzonych programach realizowanych z dużą skutecznością w placówkach tego typu na świecie. Szersze informacje na temat projektu oraz problematyki autyzmu można uzyskać na stronie www.silentio.pl
 
Należy pamiętać, że bardzo wczesna diagnostyka i intensywne oddziaływania terapeutyczne, wraz z właściwie prowadzoną edukacją mogą sprawić, że dziecko w ciągu kilku lat nabędzie umiejętności pozwalających na włączenie się do życia społecznego.
 
Podczas Dnia Autyzmu poświęćmy chwilę czasu na refleksję: z jakimi trudnościami spotykają się osoby dotknięte autyzmem? Jak trudno jest rodzinom, w których pojawia się dziecko niepełnosprawne? Wreszcie, jak my jako społeczeństwo jesteśmy w stanie pomóc? Pamiętajmy, że prosty gest chwili rozmowy z dzieckiem autystycznym, które nie ma przyjaciół ponieważ jest „inne” bardzo wiele znaczy. Czy też zwykła akceptacja i wyrozumiałość w sytuacji, gdy stykamy się z osobą autystyczną, która akurat w danym momencie przeżywa niezrozumiały dla niego świat reagując krzykiem i agresją. Te dzieci też mają prawo korzystać z całej przestrzeni tak jak my. Nie muszą być zamknięte w czterech ścianach własnych domów…


http://forum.gazeta.pl

1% dla dzieci z autyzmem Fundacja Silentio
Fundacja pomocy osobom z zaburzeniamie ze spektrum autyzmu oraz
ich rodzinom SILENTIO
KRS 0000 326128

http://www.autyzmopole.home.p
http://www.spoa.org.pl/
http://www.autyzmirodzina.republika.pl/
http://www.autyzmrazem.pl/
Zapisane

nynulka

  • Gość
Odp: Stowarzyszenia i fundacje
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 15, 2010, 12:20:48 pm »

Stowarzyszenia i ośrodki działające na rzecz dzieci z autyzmem
Jeśli twoje dziecko cierpi na autyzm, to warto poszukać wsparcia w organizacjach działających na rzecz osób z tym schorzeniem. Sprawdź, gdzie szukać pomocy.
 
Województwo dolnośląskie
 
Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 we Wrocławiu
Ul. Głogowska 30
Tel: (071) 355 65 60
 
Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu
http://autism.blox.pl/2008/05/DOLNOSLASKIE-STOWARZYSZENIE-NA-RZECZ-AUTYZMU.html
 
Stowarzyszenie Św. Celestyna
http://www.idn.org.pl/celestyn/index.html
 
Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Katowicach
Ul. Szkolna 5
Tel: (032) 253 95 70
 
Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
Ul. Kopernika 20, 56-300 Milicz
Tel: (071) 383 00 14
 
Województwo kujawsko-pomorskie
 
Bydgoskie stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom
Ul. Kcyńska 49, 85-304 Bydgoszcz
Tel: (052) 737 13 35
 
Klasa dla Dzieci Autystycznych przy Szkole Podstawowej nr 6
Ul. Poniatowskiego 12, 85-100 Bydgoszcz
Tel:(052) 341 01 53
 
Przedszkole nr 61 z grupami integracyjnymi w Bydgoszczy
Ul. Kąkołowa 21
Tel: (052) 361 39 84
 
Fundacja „Daj Szansę”
http://fundacja.dajszanse.free.ngo.pl/
 
Województwo lubelskie
 
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 3. Poradnia Wczesnej Diagnozy i Interwencji w Lublinie
Ul. Młodej Polski 31
Tel: (081) 741 82 60
 
Miejski Ośrodek Adaptacyjny w Lublinie
ul. Poturzyńska 1
Tel: (081) 741 82 60
 
Województwo lubuskie
 
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Autystycznych - Specjalny Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gorzowie Wielkopolskim
Ul. Drzymały 13
Tel: (095) 722 60 97
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem oraz z Innymi Zaburzeniami w Dęblinie
Ul. Kowalskiego 15/19
 
Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju
http://www.lsrlukow.free.ngo.pl/
 
Koło terapeutów i rodziców dzieci autystycznych przy S.O.S.W. w Gubinie
Ul. Piastowska 22
Tel: (068) 359 44 46
 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „ Dalej Razem”
http://www.autyzm.zgora.pl/articles/c.10000
 
Województwo łódzkie
 
Polski Instytut Eriksonowski
http://www.p-i-e.pl/
 
Poradnia Zdrowia Psychicznego. Punkt Konsultacyjny dla dzieci z Autyzmem  w Łodzi
Ul. Wierzbowa 13 a
Tel: (042) 679 01 13
 
Województwo małopolskie
 
Fundacja „Wspólnota Nadziei”’
http://www.farma.org.pl/
 
Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
http://www.pstb.org/
 
Klub Aktywności KTA w Krakowie
Ul. Aleksandry 1
Tel: (012) 658 54 94
 
Ośrodek Terapeutyczno-Szkolny dla Dzieci Autystycznych w Krakowie
Ul. Szopkarzy 8
Tel: (012) 415 40 84
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini
http://www.ops.trzebinia.pl/show.php?article=7
 
Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „ Mada”
http://www.mada.org.pl/
 
Gabinet terapii Sensorycznej „ Milowy krok” w Nowym Sączu
Ul. Grunwaldzka 9
Tel: (018) 547 51 89
 
Tarnowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych
Ul. Romanowicza 9
Tel: (016) 626 30 12
 
Ośrodek Terapeutyczny w Tarnowie
Ul. Zapolskiej 6
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół w Czerwiennem przy Szkole podstawowej Nr 2 im. Prymasa Wyszyńskiego
Ul. Czerwienne 245
Tel: (018) 265 81 34
 
Województwo mazowieckie
 
Fundacja na rzecz umacniania Więzi Rodzinnych i Społecznych SYNAPSIS
http://www.synapsis.waw.pl/
 
Ośrodek dla Dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS
http://www.synapsis.waw.pl/
 
Grupa Opcji przy Fundacji SYNAPSIS
http://www.synapsis.waw.pl/
 
Fundacja „Domin”
http://www.fundacja-domin.pl/
 
SKT STO nr 102
http://dacszanse.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=174&Itemid=62
 
Społeczna Szkoła Specjalna oraz Niepubliczne Gimnazjum Specjalne
http://dacszanse.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=174&Itemid=62
 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Retta
http://www.rettsyndrom.gd.pl/
 
Stowarzyszenie pomocy dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera
http://www.niegrzecznedzieci.prv.pl/
 
Instytut Psychiatrii i Neurologii- Poradnia dla Dzieci Autystycznych
http://www.ipin.edu.pl/
 
Instytut Centrum Zdrowia Dziecka, Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci
http://www.czd.waw.pl/
 
Przedszkole przy Centrum Zdrowia Dziecka z Oddziałami Integracyjnymi
http://www.p37.przedszkola.net.pl/
 
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „ Krasnal”- Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci
http://www.krasnal.org.pl/
 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach
Ul. Piłsudskiego 98
Tel: (025) 632 57 04
 
Koło Pomocy Dzieciom z Autyzmem w Ciechanowie
Ul. Szwanke 22/20
 
Dzienne Centrum Aktywności w Wyszkowie
Ul. Geodetów 76
Tel: (022) 742 77 68
 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać Więzi”
http://www.autyzmpomoc.org.pl/
 
Niepubliczny Oddział Dziennego pobytu dla Dzieci z Autyzmem w Ostrołęce
Ul. Zubrzyckiego 21/22
Tel: (029) 766 86 42
 
Stowarzyszenie dla dzieci z Autyzmem „Bądźmy razem” w Ostrołęce
Ul. Batalionu Czwartaków 6
Tel: (029) 769 10 35
 
Województwo opolskie
 
Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu „Uczymy się  żyć razem”
http://www.autyzmopole.pl/
 
Województwo podkarpackie
 
Rodzice Dzieci Autystycznych z 2 klas specjalnych SP nr 10 w Rzeszowie
Ul. Króla Kazimierza 10b/5
Tel: (017) 853 25 86
 
Rzeszowskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „ Promyk Słońca”
Ul. Starzyńskiego 8A
Tel: (017) 863 25 64
 
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Rzeszowie
Ul. Starzyńskiego 19
Tel: (017) 678 24 08
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Przemyślu
Ul. Kopernika 16
Tel: (016) 678 24 08
 
Polskie towarzystwo Walki z Kalectwem. Oddział w Przemyślu
Ul. Barska 15
Tel: (016) 670 81 75
 
Województwo pomorskie
 
Stowarzyszenie pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu się
www.spoamalbork.prv.pl
 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym - Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży
http://www.spoa.org.pl/
 
Poradnia dla Osób Autystycznych w Gdańsku
Ul. Majewskich 26
Tel: (058) 347 48 97
 
Poradnia dla Osób Autystycznych w Gdańsku
Ul. Chopina 42
Tel: (058) 520 38 30
 
Ośrodek Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdyni
Ul. Witomińska 9
Tel: (058) 661 71 36
 
Ośrodek Terapii i Rehabilitacji Dzieci w Kwidzynie
http://www.aac.pl/
 
Stowarzyszenie na Rzecz Terapii i Edukacji Dzieci z Autyzmem w Kwidzynie
Ul. Kopernika 19/5
Tel: 0 502 620 005
 
Województwo śląskie
 
Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami
http://www.autyzm.czest.pl/
 
Ośrodek Stymulacji i Rozwoju Małego Dziecka Bielsku Białej
Ul. Brodzińskiego 22
Tel: (033) 815 76 32
 
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny w Pszczynie
Ul. Anteasa 1
Tel: (032) 210 48 47
 
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji "Działajmy Razem"
http://dzialajmyrazem.free.ngo.pl/
 
Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin w Rudzie Śląskiej
http://www.autyzmirodzina.republika.pl/
 
Województwo świętokrzyskie
 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i ich Rodzinom PRAXIS
http://praxis.vot.pl/


 
Województwo warmińsko-mazurskie
 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom o Podobnych Zaburzeniach w Rozwoju
Ul. Jarocka 51/1
Tel: (069) 678 14 79
 
Województwo wielkopolskie
 
Stowarzyszenie na rzecz Osób Autystycznych „ProFuturo”
Szamarzewskiego 78/82
Tel: (061) 843 30 38
 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Autystycznym w Kaliszu
Ul. Sawickiej 56/29
Tel: (062) 764 17 00
 
Zespół Szkół Nr 10. Klasy dla Dzieci Autystycznych w Kaliszu
Ul. Podmiejska 9a
Tel: (062) 753 11 32
 
Prywatny Gabinet Diagnozy i Usprawniania Dzieci. Poradnia dla dzieci autystycznych i ich rodzin w Pile
Ul. Św. Jana Bosko 2
Tel: (067) 214 12 78
 
Województwo zachodniopomorskie
 
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Autystycznych w Kołobrzegu
Ul. Krzywoustego 19B/8
Tel: (094) 352 47 05
 
Gabinet Terapii Pedagogicznej w Koszalinie
Ul. Wyspiańskiego 21/6
Tel: (094) 423 40 70
 
Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjny dla Dzieci z Autyzmem w Szczecinie
Ul. Zygmunta Starego 1
Tel: (091) 488 56 02
 
Dzienny Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "Razem"
ul. Krzemienna 42b
70-734 Szczecin
tel. 091 46 13 205
 
Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom
http://www.autyzmrazem.pl
 
 
Oddziały Krajowego Towarzystwa Autyzmu
 
Oddział Główny w Warszawie
Ul. Stawki 5/7
Tel: (022) 554 97 00
Oddział Terenowy w Warszawie
Ul. Orzycka 20
Tel: (022) 647 08 66
 
Oddział w Białymstoku
http://ktabialystok.republika.pl/
 
Oddział W Bielsku Białej
Ul. Matejki 2/3
Tel: (033) 822 17 34
 
Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdyni
Serdecznikowa 3b lok. 14
Tel: (058) 550 64 03
 
Oddział w Katowicach
Ul. Tysiąclecia 88/127
Tel: 0 604 901 611
 
Oddział w Krakowie
http://www.kta.krakow.pl/
 
Oddział w Lublinie
http://www.kta.lublin.pl/autyzm.php
 
Oddział w Łodzi
Ul. Chocianowicka 198
Tel: (042) 680 21 01
 
Oddział w Szczecinie
http://www.kta.szczecin.pl/
 
Oddział w Toruniu
http://kta.fm.interia.pl/historia.html
 
Zapisane
 

Strona wygenerowana w 0.193 sekund z 21 zapytaniami.